^Back To Top

 • 1 Utrzymujemy się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim.
  ;)
 • 2 Stwarzamy atmosferę przyjazną każdemu uczniowi.
  :)
 • 3 Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
  :)
 • 4 Procesom edukacyjno-wychowawczym sprzyja dobra baza lokalowa placówki.
  ;)
 • 5 Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy
  :)

Rada Rodziców

 • jest reprezentacją rodziców (opiekunów prawnych) uczniów
 • występuje do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły
 • uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy i Program  Profilaktyki szkoły
 • opiniuje  projekt  planu finansowego składanego  przez Dyrektora Szkoły
 • gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł
 • uczestniczy i angażuje się organizację  imprez  szkolnych, takich jak :

o    święto Edukacji Narodowej

o    jasełka szkolne i Wigilia

o    święto Patrona Szkoły

o    Studniówka

o    Dzień otwarty

o    pożegnanie abiturientów

o    zakończenie roku szkolnego

o    początek  nowego roku szkolnego

 

             Praca tylko może dać skrzydła natchnieniu.                                                                                                                                                                                        

                                                                                     J.I.Kraszewski

 

Słowa Patrona Szkoły są mottem działalności Rady Rodziców oraz  współpracy rodziców ze szkołą. Bez wzajemnego porozumienia nie byłoby sukcesów szkoły. Rodzice, Dyrekcja, nauczyciele i wszyscy pracownicy  naszego liceum  tworzą szkolną wspólnotę, która troszczy się o dobro i przyszłość każdego ucznia.

Konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej 

78 8025 0007 0000 1469 2000 0010

Wyróżnienia

logo1.png

Współpraca

godlo-SGH-zielone.png

Przedsięwzięcia

free.png

UNESCO

logo_unesco.png

Facebook Likebox Slider


Copyright © 2014. "Kraszak"  Rights Reserved.