^Back To Top

 • 1 Utrzymujemy się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim.
  ;)
 • 2 DO WYNAJĘCIA SALA GIMNASTYCZNA.
  :)
 • 3 Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
  :)
 • 4 Procesom edukacyjno-wychowawczym sprzyja dobra baza lokalowa placówki.
  ;)
 • 5 Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy
  :)

SZKOLNE KOŁO PCK

Opiekunem koła jest mgr Dorota Migasiuk. Działania podejmowane przez organizację:

 

 • Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez Caritas- zbiórki artykułów spożywczych przeznaczonych dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin.
 • Udział młodzieży w Ogólnopolskiej Olimpiadzie PCK promującej zdrowy styl życia.
 • Prace na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Białej Podlaskiej.
 • Cykl działań pod hasłem "Świąteczny Kiermasz Ciast".
 • Udział członków PCK w akcjach charytatywnych organizowanych przez fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 • Działania na rzecz profilaktyki antyrakowej, propagowanie szczepień ochronnych oraz zdrowego trybu życia.

SZKOLNY KLUB UNESCO

Nasza szkoła należy do grona Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

UNESCO ( www.unesco.pl) lub ( www.unesco.org)  to organizacja do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), ściśle współpracująca z ONZ. UNESCO aktywnie zabiega o rozwijanie kultury pokoju w świecie. Zakładając również, że pokój jest wyborem, który opiera się na poszanowaniu odmienności i nie jest możliwy bez dialogu, UNESCO stało się promotorem dialogu pomiędzy narodami i cywilizacjami. Organizacja wspiera wymianę doświadczeń, której celem jest trwały rozwój, oparty na założeniu, że kolejne pokolenia będą mogły korzystać z dziedzictwa, które jest udziałem współczesnych ludzi.

Szkoły Stowarzyszone UNESCO mają obowiązek:

 • realizować podstawowe cele, zapisane w Akcie Konstytucyjnym UNESCO, zarówno w szkole, jak i poza nią.
 • uczestniczyć w programach proponowanych przez UNESCO;
 • koncentrować swoją pracę wokół problemów edukacji dla pokoju, praw człowieka, demokracji i tolerancji, ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego, różnorodności kulturowej, ekologii, rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy, solidarności z ofiarami przemocy, katastrof naturalnych i społecznych.
 • poszukiwać nowych metod pracy i stosować je realizując cele Szkół Stowarzyszonych
 • współpracować z innymi placówkami edukacyjnymi krajowymi i zagranicznymi, z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, mediami i osobami prywatnymi.
 • twórczo traktować swój udział w Systemie Szkół Stowarzyszonych UNESCO i raz w roku informować komitet narodowy UNESCO o realizowanych programach i podejmowanych inicjatywach.

 

Uczniowie Szkół Stowarzyszonych UNESCO tworzą i realizują, wspólnie z nauczycielami własne, małe projekty, a także uczestniczą w wiodących programach proponowanych przez UNESCO.

 

SZKOLNE KOŁO TEATRALNE

Rok szkol. 2016/2017 to w historii Szkolnego Koła Teatralnego kolejny rok pracy nad przygotowaniem spektaklu na odbywający się corocznie Ogólnopolski Przegląd Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Shakespeare’a w Języku Angielskim. Na jego 19. edycję, która odbyła się 11 marca 2017 r. w Lublinie, członkowie Koła przygotowali przedstawienie „Macbeth – Update”. Wzięli w nim udział: Jakub Maryńczak z kl. 1c, Joanna Horoszewicz z kl. 3h, Karol Mojs z kl. 2f, Michał Grzywaczewski z kl. 3d, Magda Kreczko z kl. 3f i Magdalena Markiewicz z kl. 3e. W przygotowanie przedstawienia zaanagażowwała się również Monika Mielnicka z kl. 1c. Spektakl zdobył III miejsce w kategorii scena zbiorowa. Opiekunem Koła w roku szkol. 2016/2017 był Stefan Wrzosek.

 

CHÓR SZKOLNY

OPIEKUN- MGR STANISŁAW MIKOŁAJCZYK

Chór szkolny  w roku szkolnym 2017/2018 liczy 20 członków. Są to głównie uczniowie klas pierwszych, którzy regularnie uczestniczą w próbach. W razie potrzeby wspierają nas uczniowie klas drugich oraz klas trzecich. W repertuarze chóru znajdują się pieśni wykonywane w czterogłosie, są to między innymi: hymn państwowy, pieśń żaków krakowskich pt. „Breve regnum”  oraz „Gaude Mater Polonia”. Swoimi występami chór uświetnia imprezy i uroczystości szkolne.

 

ZESPÓŁ MUZYCZNY

OPIEKUN-MGR STANISŁAW MIKOŁAJCZYK

Zespół występuje podczas różnych uroczystości szkolnych takich jak: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Patrona, Dzień Niepodległości, jasełka, pożegnanie absolwentów  a także podczas Dni Otwartych Szkoły . Sklad zespolu jest zmienny. Aktualnie są to uczniowie klas II i III.

Szczygielska Wiktoria III F - instrumenty klawiszowe.

Iwaniuk Mateusz II B – perkusja.

Bełczącki Gabriel – III A- gitara.

Guberska Magdalena – III H- gitara basowa.

Maryńczak Jakub – II C – śpiew.

Wybierz język

plenfrdeitptrues

Lokalizacja

Współpraca

 • apolitechnika_warszawska200.png
 • godlo-SGH-zielone.png
 • kul.png
 • L.png
 • logo_psw_2010_300.png
 • wat-230x300.png

Wyróżnienia

 • logo1.png
 • logo3.png
 • part.png

Przedsięwzięcia

 • cmi.png
 • come.png
 • free.png

UNESCO

logo_unesco.png

Facebook Likebox Slider


Copyright © 2014. "Kraszak"  Rights Reserved.