Rozdanie świadectw dojrzałości

O G Ł O S Z E N I E !
Rozdanie świadectw dojrzałości
– 30 czerwca 2017r. –
kancelaria uczniowska
Klasa 3A – 09:00
Klasa 3B – 09:30
Klasa 3C – 10:00
Klasa 3D – 10:30
Klasa 3E – 11:00
Klasa 3F – 11:30
Klasa 3G – 12:00
Klasa 3H – 12:30