Finał akcji „3x TAK dla FIT”

Zwieńczeniem akcji „3x Tak dla FIT” była wizyta w Domu Dziecka w Komarnie. 17 kwietnia wybrali się tam reprezentanci klasy II C  pod opieką dr Anny Chomicz oraz  mgr Karoliny Kulickiej, aby przekazać instytucji dary zakupione za kwotę zebraną podczas akcji „3x TAK dla FIT”. W szkole zorganizowana została również zbiórka odzieży, środków czystości oraz zabawek. Przedsięwzięcie spotkało się z ogromnym odzewem młodzieży i pracowników. Dzięki bezinteresownej pomocy innych oraz chęci wsparcia Domu w Komarnie, dzieci z ośrodka otrzymały ogromną ilość najpotrzebniejszych rzeczy. Pracownicy Domu Dziecka bardzo ciepło przyjęli delegację, a wychowankowie – młodsi i starsi – chętnie oddawali się wspólnej zabawie i rozmowom. Spotkanie dostarczyło wszystkim wielu wrażeń, a młodzież z naszej szkoły zachęciło do planowania dalszej pomocy, także w formie wolontariatu.