XLVI Olimpiada Języka Rosyjskiego

7 marca 2015r. w Lublinie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbył się etap okręgowy XLVI edycji Olimpiady Języka Rosyjskiego. Wyróżnionymi uczestniczkami etapu okręgowego zostały Iga Karpińska (V lokata), Izabela Raczyńska (V lokata), Krystyna Nowaczenko (X lokata) oraz Kamila Niedźwiedź (XV lokata). Uczennice naszej szkoły wykazały się ogromną wiedzą dotyczącą zarówno znajomości języka, jak i kultury Rosji określonej tematyką zawodów. Opiekunami merytorycznymi uczennic są mgr Anna Makarewicz i mgr Urszula Jajus. Gratulujemy!!!