Film z nagrodzonego spektaklu Szkolnego Koła Teatralnego

Oto filmowa rejestracja występu Szkolnego Koła Teatralnego na XVII Ogólnopolskim Przeglądzie Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim w Lublinie, 7 III 2015 r. Inscenizacja zdobyła trzy nagrody: II miejsce zbiorowe, III miejsce indywidualne (Michał Grzywaczewski, kl. 1d), wyróżnienie reżyserskie dla nauczycieli (Stefan Wrzosek). Przedstawienie zarejestrowała Magdalena Markiewicz, kl. 1 d.