Dominik Kurenda - finalistą Olimpiady Wiedzy o Bankach

W dniu 14 marca 2015r. odbyły się w Gnieźnie eliminacje centralne III edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bankach. W olimpiadzie wzięło udział kilkanaście tysięcy uczniów z ponad 700 szkół ponadgimnazjalnych. Do etapu centralnego zostały zakwalifikowane 137 osoby. Finalistą etapu centralnego został Dominik Kurenda uczeń klasy 3a - I LO im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Opiekunem merytorycznym ucznia był mgr Ireneusz Maj.

Celem Olimpiady Wiedzy o Bankach jest pobudzenie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami dotyczącymi depozytowych, kredytowych i rozliczeniowych produktów bankowych, rozwijanie umiejętności racjonalnego gospodarowania własnymi oraz powierzonymi środkami pieniężnymi, a także odpowiedzialnego zaciągania zobowiązań finansowych. Hasło przewodnie tej edycji - „Kredyty, papiery dłużne i akcje jako formy pozyskania kapitału” miało na celu rozpowszechnienie wśród uczniów wiedzy w zakresie „rozsądnego” zadłużania się, oceny własnej zdolności kredytowej, ewentualnych zagrożeń, które mogą napotkać kredytobiorcy, podpisując nie do końca zrozumiałe dla nich umowy kredytowe, a także kalkulacji kosztu kredytu.