Finał etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

W dniach 14-15 marca 2015r. w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim odbył się etap centralny LVI edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Uczestniczką finału, wśród 110 najlepszych osób w Polsce, została Aneta Wieliczuk uczennica klasy IIc, która wykazała się ogromną wiedzą na temat przemian społeczno- gospodarczych we współczesnym świecie i Polsce oraz struktur i mechanizmów życia politycznego w Polsce i świecie. Opiekunem merytorycznym uczennicy jest mgr Maria Oleksiuk. Gratulujemy  sukcesu!!!