Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły

Z okazji Dnia Patrona Szkoły ogłaszamy konkurs wiedzy o Józefie Ignacym Kraszewskim. Pytania konkursowe umieszczane będą na terenie szkoły na małych karteczkach, co kilka dni.  Zadaniem uczestników jest odnalezienie wszystkich dziesięciu pytań i udzielenie poprawnych odpowiedzi. Kartki z odpowiedziami, podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika (z podaniem klasy, której jest uczniem), należy złożyć u dyżurnych szkolnych w terminie do 17 marca 2015 (wtorek). Spośród uczestników, którzy wykażą się największą wiedzą o życiu i twórczości Patrona i udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi, rozlosujemy nagrody. Losowanie odbędzie się 19 marca, podczas uroczystych obchodów Dnia Patrona. Zapraszamy do zabawy!