PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ

Jasna Góra w Częstochowie jest jednym z ważniejszych miejsc kultu maryjnego i od setek lat najważniejszym centrum pielgrzymkowym w Polsce. Na Jasnej Górze jak wiadomo znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej oraz zbiór wielu innych dzieł sztuki, najczęściej sakralnej, stanowiących w większości dary wotywne wiernych. W dniu 24. 10.2014 r. odbyła się jednodniowa pielgrzymka maturzystów z „Kraszaka” na Jasną Górę.

Długa trasa dwoma autokarami przebiegała bardzo przyjemnie. Wyjechaliśmy o godz. 4.00, o godz. 11.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej była sprawowana Msza św., podczas której modliliśmy się za naszych maturzystów, o dobre przygotowanie do egzaminu dojrzałości i o właściwy wybór drogi życiowej. W modlitwie pamiętaliśmy również o wychowawcach i nauczycielach. Po Eucharystii był czas wolny, który można było wykorzystać na zwiedzanie klasztoru Jasnogórskiego lub też na wzmacnianie sił duchowych. Pielgrzymka zakończyła się powrotem do Białej Podlaskiej o godz. 22.00. Uczestnicy wyjazdu pielgrzymkowego byli bardzo z niego zadowoleni. Przeżyli to wydarzenie bardzo głęboko, umacniając swoją wiarę i siły duchowe. Towarzyszyli nam opiekunowie: pani Anna Dylik, pani Dorota Kowaleńko, pani Teresa Kulicka, pan Leszek Skrzypczak, ks. Grzegorz i ks. Szczepan, który był kierownikiem pielgrzymki.