Dzień Wszystkich Świętych

  "Is­tnieje­my, póki ktoś o nas pamięta."
                                         Carlos Ruíz Zafón

 

Zgodnie z tradycją, przed Dniem Wszystkich Świętych odwiedziliśmy groby zmarłych nauczycieli, pracowników szkoły, absolwentów, wychowanków oraz osób związanych z naszym liceum.W tym roku opiekę nad nagrobkami kontynuuje klasa II h  pod kierunkiem wychowawcy mgr Izabelli Czaplickiej.