"MIASTO 44"

Premiera filmu Jana Komasy wywołała dyskusję na temat sposobu mówienia o Powstaniu Warszawskim. Postanowiliśmy sprawdzić, czy film popularyzuje heroiczny mit, dlatego Samorząd szkolny zorganizował wyjście do kina. Projekcja filmu poruszyła wszystkich- zarówno przeciwników jak i zwolenników tradycyjnego historycznego kina.