Uonet+

Jak podczas wprowadzania rozkładu materiału  nauczania wykorzystać rozkład przygotowany  w Excelu?