^Back To Top

 • 1 Utrzymujemy się od kilku lat na pierwszym miejscu we Współzawodnictwie Sportowym Szkół (kategoria „Licealiada”) w województwie lubelskim.
  ;)
 • 2 DO WYNAJĘCIA SALA GIMNASTYCZNA.
  :)
 • 3 Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
  :)
 • 4 Procesom edukacyjno-wychowawczym sprzyja dobra baza lokalowa placówki.
  ;)
 • 5 Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy
  :)

Konkursy dla młodzieży

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach dla młodzieży: „Młodzież przyszłością nauki" oraz „Młodzież przyszłością sztuki", w ramach których uczestnicy mają za zadanie stworzenie posteru popularyzującego naukę/dzieła sztuki, nawiązujących do hasła tegorocznej edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 września 2023 r., a na a na laureatów czekają nagrody o równowartości 3000 zł – 1 miejsce, 2000 zł – 2 miejsce, 1000 zł  – 3 miejsce.

Celem konkursów jest upowszechnianie, promowanie oraz popularyzowanie nauki i badań naukowych oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.

Formularz zgłoszeniowy: https://www.festiwal.lublin.pl/konkursy/

Uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2023/2024

4 września 2023 r. jest pierwszym dniem kolejnego roku szkolnego. Uroczystą akademię w naszej szkole rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru ILO i odśpiewania hymnu narodowego. Delegacja młodzieży złożyła kwiaty w hołdzie zamordowanym profesorom i wychowankom. Dyrektor szkoły Ireneusz Szubarczyk przywitał wszystkich przybyłych na tę uroczystość, a w szczególności honorowych gości: pana Macieja Buczyńskiego – zastępcę prezydenta miasta Biała Podlaska oraz panią Katarzynę Czajkowską – przedstawicielkę firmy INBAP, która przekazała stypendium uczniom z klasy drugiej, trzeciej i czwartej za najwyższe wyniki w nauce w roku szkolnym 2022/2023. Wyjątkowe powitanie było też skierowane w stronę nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i młodzieży naszej szkoły, a zwłaszcza do uczniów klas pierwszych i ich rodziców. Uczniowie klas 2F i 2I (pod opieką mgr Elżbiety Mirek i mgr Katarzyny Olesiejuk) wraz ze szkolnym zespołem muzycznym zaprezentowali część artystyczną. Po uroczystości wszyscy uczniowie po raz pierwszy w tym roku spotkali się w macierzystych salach z wychowawcami klas. Życzymy powodzenia w roku szkolnym 2023/2024!

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

        Uprzejmie informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się w dniu 4 września 2023 r. o godzinie 9:00 w sali gimnastycznej.
        Po uroczystości uczniowie spotykają się z wychowawcami w salach podanych poniżej.

Klasa
Sala
1A
4
1B
39
1C
40
1D
41
1E
42
1F
43
1G
33
1H
15
1I
12
2A
10
2B
27
2C
18
2D
2
2E
13
2F
34
2G
8
2H
26
2I
35
3A
30
3B
37
3C
19
3D
20
3E
1
3F
22
3G
23
4A
12
4B
31
4C
17
4D
33
4E
32
4F
38
4G
15

Czytniki Amazon Kindle oraz tablety Amazon Fire dla uczniów naszej szkoły

11 lipca 2023r. odbyła się w naszej szkole wyjątkowa  uroczystość, podczas której pan Mateusz Rafał-Dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie przekazał czytniki Amazon Kindle oraz tablety Amazon Fire.

W spotkaniu wzięła udział pani Małgorzata Kiec - Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Biała Podlaska. Licznie przybyli również uczniowie, którzy z zainteresowaniem oglądali podarowany sprzęt (razem 60 sztuk) i już teraz planowali jego wykorzystanie w nowym roku szkolnym. Podkreślali, jak ważny podczas lekcji może być szybki dostęp do niezbędnych materiałów, często nawet niemających tradycyjnej formy czy korzystanie z e-booków.

Na ogromne znaczenie czytników i tabletów w nowoczesnym procesie edukacji wskazywał także pan Ireneusz Szubarczyk - Dyrektor I LO. Wyraził wdzięczność panu Dyrektorowi Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki za wzbogacenie wykorzystywanych w szkole elektronicznych narzędzi edukacyjnych. Podziękował również pani Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty za udział w tak ważnym dla społeczności I LO spotkaniu. Zwracając się natomiast do młodzieży, wyraził przekonanie, że nowy sprzęt będzie nieocenioną pomocą w zdobywaniu wiedzy oraz kształtowaniu umiejętności odpowiedzialnego angażowania się w działania online.

Rok szkolny 2022/23 zakończony!

W piątek 23 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny. Akademia, przygotowana z tej okazji przez szkolny zespół muzyczny oraz uczniów klas 1b i 1c (pod opieką wychowawczyń: mgr Anny Barszcz i mgr Joanny Orlik), przebiegała w radosnej atmosferze. Najwięcej powodów do poczucia satysfakcji i dumy mieli uczniowie, którzy tego dnia odebrali nagrody i świadectwa z wyróżnieniem za bardzo wysokie osiągnięcia w nauce, wzorowe zachowanie, stuprocentową frekwencję oraz sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Gratulacje złożył im nie tylko dyrektor naszej szkoły pan Ireneusz Szubarczyk, lecz także przybyli na tę uroczystość goście: absolwent I LO pan Mateusz Rafał - Dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pani Urszula Szubińska – starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, pan Maciej Buczyński – zastępca prezydenta miasta Biała Podlaska, oraz pani Elżbieta Piwońska – przewodnicząca Rady Rodziców.
Szczególną nagrodę z rąk przedstawiciela Ministerstwa Edukacji i Nauki odebrał dyrektor naszej szkoły, pan Ireneusz Szubarczyk. Za zasługi w zarządzaniu oświatą, długoletnią pracę dydaktyczną oraz kształtowanie patriotycznych, obywatelskich a także społecznych postaw dzieci i młodzieży dyrektor naszej szkoły otrzymał Dyplom Uznania Ministra Edukacji i Nauki.
Wszystkim tegorocznym wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a całej społeczności Kraszaka życzymy przyjemnych i bezpiecznych wakacji!

Poznawali Polskę

W dniach 29.05.2023.- 1.06.2023. uczniowie klas 2a i 2c uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej, na którą część środków pozyskali z projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Podczas wycieczki poznawaliśmy walory kulturowe i przyrodnicze Warmii i Mazur. Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej w Świętej Lipce pozwoliło na zapoznanie się nie tylko z miejscem o charakterze religijnym, ale także z perłą architektury baroku: bazyliką, krużgankami i domem zakonnym ojców jezuitów. Młodzież podziwiała przede wszystkim barokowe organy z ruchomymi figurkami, wykonane w 1721 r. W Olsztynie zwiedzaliśmy Muzeum Warmii i Mazur z jego główną siedzibą- Zamkiem Kapituły Warmińskiej, który mieści się w czternastowiecznym zamku gotyckim. Z dużym zainteresowaniem spotkała się  wizyta w olsztyńskim Planetarium, swoistym pomniku zbudowanym w hołdzie Mikołajowi Kopernikowi; a także w Obserwatorium, gdzie  zapoznaliśmy się z historią i współczesnością różnych kierunków badań kosmosu i obejrzeliśmy wystawę materii kosmicznej.
Odwiedziliśmy też Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, mieszczącym się w malowniczym budynku z XVIII wieku, ze zbiorami z zakresu historii, etnografii i archeologii terenów nad Węgorapą. Oprócz przedmiotów codziennego użytku w zbiorach muzeum znajdują się akcesoria obrzędowe, rękodzieło, sztuka ludowa (dzieła malarskie, rzeźby i kolekcja unikalnych pisanek, wycinanek czy kwiatów).
Ostatniego dnia wycieczki uczniowie zwiedzili stację badawczą Polskiej Akademii Nauk w Popielnie, gdzie oprócz eksponatów w salach muzealnych mogli zobaczyć koniki polskie. W Popielnie od ponad czterdziestu lat naukowcy prowadzą prace związane z hodowlą bobrów, biologii i behawioru jelenia szlachetnego, prowadzona jest także hodowla bydła rasy polskiej czerwonej.
Wycieczka pozwoliła nam poznać interesujące, nietuzinkowe miejsca na Warmii i Mazurach. Organizatorem wyjazdu było bialskie Biuro Podróży „Paulina”, a opiekę sprawowały: mgr Małgorzata Tokarska, mgr Anna Furmaniak, mgr Anna Sawczuk-Maksymowicz i mgr Elżbieta Mirek.

Kraszak ponownie w rywalizacji Rowerowej Stolicy Polski

1 czerwca rozpoczynamy rywalizację Rowerowej Stolicy Polski. 
Zapraszamy wszystkich uczniów, absolwentów, przyjaciół oraz całą społeczność I LO im. J. I. Kraszewskiego do kręcenia kilometrów na konto naszej szkoły. Co należy zrobić aby przyłączyć się do zabawy?

 • należy ściągnąć bezpłatną aplikację Aktywne Miasta
 • wybrać miasto: Biała Podlaska
 • rodzaj grupy: Szkoły - I LO im. J. I. Kraszewskiego.

Przed rozpoczęciem rowerowej przejażdżki należy włączyć aplikację i z menu głównego wybrać zakładkę AKTYWNOŚĆ, następnie JAZDĘ NA ROWERZE, kliknąć START i kręcić! Rywalizacja trwa do 30 czerwca 2023r. 
Do zobaczenia na trasie

 

Konkurs „JESTEŚMY RAZEM I BLISKO SIEBIE”

UNHCR, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie ogłosiły Wojewódzki Konkurs „JESTEŚMY RAZEM I BLISKO SIEBIE” skierowany do wszystkich szkół w województwie lubelskim. Konkurs organizowany jest z okazji Światowego Dnia Uchodźcy 2023 pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.
Celami konkursu jest budowanie świadomości na temat potrzeb osób pochodzących z innych krajów i kręgów kulturowych, integracja uczniów polskich i cudzoziemskich, promowanie otwartości i tolerancji, budowanie relacji i dialogu z uchodźcami i migrantami.
Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół z województwa lubelskiego, zarówno podstawowych, jak i ponadpodstawowych.
Aby wziąć udział w konkursie, szkoła powinna nagrać krótki film/prezentację (max. 4 minuty) pokazujący działania szkoły w zakresie integracji dzieci polskich i cudzoziemskich (w środowisku szkolnym lub społeczności lokalnej), pomocy uchodźcom, relacji między uczniami/członkami społeczności szkolnej różnych narodowości. Treść filmu/prezentacji powinna odzwierciedlać tytuł Konkursu "Jesteśmy razem i blisko siebie" oraz odpowiadać na jego cele. Każda szkoła może zgłosić do konkursu jedną pracę.
Zależy nam na pokazaniu szerszej publiczności działań dotyczących pomocy uchodźcom prowadzonych przez szkoły oraz ogromnych wysiłków na rzecz organizowania przyjaznego środowiska szkolnego, edukacji, a także wsparcia uchodźców w środowiskach lokalnych. UNHCR zapewnia nagrody za najlepsze prace.

Wybierz język

plenfrdeitptrues

Lokalizacja

Współpraca

 • apolitechnika_warszawska200.png
 • godlo-SGH-zielone.png
 • kul.png
 • L.png
 • logo_psw_2010_300.png
 • wat-230x300.png

Wyróżnienia

 • logo1.png
 • logo3.png
 • part.png

Przedsięwzięcia

 • cmi.png
 • come.png
 • free.png

UNESCO

logo_unesco.png

Facebook Likebox Slider


Copyright © 2014. "Kraszak"  Rights Reserved.